Jana Ševčíková - Sdružení TAAL


Jana Ševčíková - Sdružení TAAL, Jsem profesionál

Moje praxe

  1. Překladatelkou a tlumočnicí jsem od roku 1986. Soudní překladatelkou a tlumočnicí od roku 1993.

  2. Moje poslední angažmá zhlediska odbornosti bylo v Evropské komisi, v kabinetu komisařky pro spravedlnost, lidská práva a rovné příležitosti žen a mužů, paní Mgr. et Mgr. Věry Jourové.

  3. Za posledních 10 let jsem vyhotovila přes 7000 soudních překladů.

Moje jazykové vzdělání

Studovala jsem v Nizozemsku a zde jsem také v roce 1986 začala pracovat jako překladatelka a tlumočnice.

Semináře a konference

Celý průběh mé letité praxe je pro mne soustavným vzděláváním se. Účastním se seminářů a konferencí, zabývám se kulturou a kulturními vědami, přednášela jsem například o kulturních rozdílech na konferenci “Czech it Out” ve s´Hertogenboschu v Nizozemsku, kterou organizovala v roce 2008 tamní Univerzita.

Moje zahraniční zkušenosti

Pracovala jsem v Nizozemsku a v Belgii pro celou řadu klientů v podnikatelském sektoru, ve státní správě, v evropských institucích.

Můj největší překladatelský úspěch

Katalog pro konferenci Partnerství měst a obcí České republiky a Nizozemí vydaný v září 2004.

Mé nejlepší tlumočení

Za nejlepší referenci za tlumočení považuji tu,kterou jsem dostala od pana Dr. G.C. Loddera,ředitele sekce kulturního dědictví nizozemského Ministerstva školství, kultury a věd, kterou zde přikládám.
Pan Lodder napsal, že mé simultánní tlumočení bylo vynikající a že měl v průběhu rozhovorů s poslanci dojem, jako by s nimi hovořil přímo a jako bych tam ani nebyla.

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Dukelských hrdinů 14, Praha 7

Důležité upozornění!

Expresní vyhotovení soudních překladů – i na počkání – bez příplatku!

Reklama:

Jazykové weby