Jana Ševčíková - Sdružení TAAL


Jana Ševčíková - Sdružení TAAL, Jazykové korektury

Jazykové korektury

Čeština •  Nizozemština

Korektorské služby

Jazykové korektury zpracovávám na základě obdržených podkladů jak v češtině, tak i v nizozemštině. V případě potřeby konzultuji korektury s odborníky v daném oboru(se specializací např. v medicíně, kybernetice apod.).

  • Jazyková korektura rodilým mluvčím
  • Slohová korektura jazykovým korektorem
  • Odborná korektura specialistou v oboru
  • Předtiskové korektury
Ceník korektur
položka komentář             cena
Korektura nizozemština běžný text  150 Kč za 1 normostranu
Korektura čeština běžný text  120 Kč za 1 normostranu
Korektura nizozemština odborný text, konzultace s odborníkem  Vyžádejte si kalkulaci.
Korektura čeština odborný text, konzultace s odborníkem  Vyžádejte si kalkulaci

Poznámka

Přesné stanovení ceny bez toho, aniž bychom se měli možnost s textem, který má korekturou projít, není možné. Proto nám nejdříve text zašlete a dostanete od nás kalkulaci.

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Dukelských hrdinů 14, Praha 7

Důležité upozornění!

Expresní vyhotovení soudních překladů – i na počkání – bez příplatku!

Reklama:

Jazykové weby