Jana Ševčíková - Sdružení TAAL


Jana Ševčíková - Sdružení TAAL, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština •  Nizozemština

Co nejvíce překládám

Notářské listiny • Diplomy a osvědčení • Tv, film a video • Osvědčení • Oddací listy • Výpisy z rejstříků • Výpisy z rejstříku trestů • Protokoly

 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Žaloby
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Daňová přiznání •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky
 • Média a umění Beletrie •  Tv, film a video
 • Technické dokumenty Projekty a projektové dokumentace

Obory a odbornosti

Právo • Problematika EU • Kultura • Bankovnictví • Diplomacie • Kulturologie • Informační systémy • Architektura

Moje překladatelské služby

PŘEKLADY BĚŽNÉ
Překlady běžné ( = bez soudního ověření) připravuji po obdržení zdrojového textu (originálu) prostřednictvím e-mailu (WORD, PDF, scany).
V průměru přeložím 15 normostran denně (1 normostrana = 1800 znaků).
Bšžně překládám do a z nizozemštiny/vlám­štiny, do a z angličtiny a také přímo z angličtiny do nizozemštiny a vlámštiny.

PŘEKLADY SOUDNÍ
Soudní překlady dělám do a z nizozemštiny/vlám­štiny.

Kombinaci cizích jazyků u soudních překladů zajišťuji ve spolupráci s kolegy, soudnímu překladateli v dalších jazycích.
Pro dodání soudního překladu je třeba obdržet originál překládané listiny nebo její ověřenou kopii. Překlad se pak spojí s touto listinou a opatří doložkou soudního překladatele.

Soudní překlady jsou evidovány v soudním deníku a hlášeny odpovědnému soudu, oddělení soudních znalců a tlumočníků.

Mé portfolio soudních překladů čítá jen za posledních 10 let více než 7000 evidovaných překladů.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením
 • Notářské ověření kopie
 • Vyšší ověření (superlegalizace, apostila)
 • Expresní překlad
 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím
 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem
 • Přepis textu
 • Přepis a překlad z audio/video médií
 • Zajištění tisku ve více kusech
 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu

Používám CAT nástroje

 • SDL Trados Studio
Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlad běžný Cena se odvíjí od odbornosti a terminologie.  350 - 450 Kč za 1 normostranu
Překlad soudní Cena se odvíjí od odbornosti a terminologie.  400 - 490 Kč za 1 normostranu

Poznámka

Cenu poptávaného překladu vám sdělím na vyžádání. Tato závisí na odbornosti, rozsahu a na formě spolupráce.

Překládám pro všechny klienty bez výjimky, to znamená jak pro překladatelské a tlumočnické agentury, tak pro firmy, advokátní kanceláře, orgány státní správy, soudy, tak i pro soukromé osoby.

U dlouhodobých zákazníků (např. agentur, advokátních kanceláří) jsou sjednávány ceny odpovídající stálému přísunu práce.

Kalkulaci ceny vám zašlu předem.Přesto, že vyhotovím překlady obratem, nikdy neúčtuji expresní příplatky.

U orgánů státní správy a soudů je tarif stanoven Zákonem o znalcích a tlumočnících.

Nejsem plátcem DPH.

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Dukelských hrdinů 14, Praha 7

Důležité upozornění!

Expresní vyhotovení soudních překladů – i na počkání – bez příplatku!

Reklama:

Jazykové weby