Jana Ševčíková - Sdružení TAAL


Jana Ševčíková - Sdružení TAAL, Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlad běžný Cena se odvíjí od odbornosti a terminologie.  350 - 450 Kč za 1 normostranu
Překlad soudní Cena se odvíjí od odbornosti a terminologie.  400 - 490 Kč za 1 normostranu

Poznámka

Cenu poptávaného překladu vám sdělím na vyžádání. Tato závisí na odbornosti, rozsahu a na formě spolupráce.

Překládám pro všechny klienty bez výjimky, to znamená jak pro překladatelské a tlumočnické agentury, tak pro firmy, advokátní kanceláře, orgány státní správy, soudy, tak i pro soukromé osoby.

U dlouhodobých zákazníků (např. agentur, advokátních kanceláří) jsou sjednávány ceny odpovídající stálému přísunu práce.

Kalkulaci ceny vám zašlu předem.Přesto, že vyhotovím překlady obratem, nikdy neúčtuji expresní příplatky.

U orgánů státní správy a soudů je tarif stanoven Zákonem o znalcích a tlumočnících.

Nejsem plátcem DPH.

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
Tlumočení doprovodné Cena se odvíjí od požadavku na disponibilitu, odbornost a místo konání.  Vyžádejte si kalkulaci.
Tlumočení konsekutivní Cena se odvíjí od požadavku na disponibilitu, odbornost a místo konání.  Vyžádejte si kalkulaci.
Tlumočení simultánní Cena se odvíjí od požadavku na disponibilitu, odbornost a místo konání.  Vyžádejte si kalkulaci.

Poznámka

Cenu tlumočení vám sdělím na vyžádání. Tato závisí na odbornosti, rozsahu, případné dopravě na místo tlumočení a na formě spolupráce.

Tlumočím pro všechny klienty bez výjimky, to znamená jak pro překladatelské a tlumočnické agentury, tak pro firmy, advokátní kanceláře, notáře, orgány státní správy, soudy, tak i pro soukromé osoby.

U dlouhodobých zákazníků (např. agentur, advokátních kanceláří) jsou sjednávány ceny odpovídající stálému přísunu práce.

Kalkulaci ceny vám zašlu předem.

U orgánů státní správy a soudů je tarif stanoven Zákonem o znalcích a tlumočnících.

Nejsem plátcem DPH.

Ceník korektur
položka komentář             cena
Korektura nizozemština běžný text  150 Kč za 1 normostranu
Korektura čeština běžný text  120 Kč za 1 normostranu
Korektura nizozemština odborný text, konzultace s odborníkem  Vyžádejte si kalkulaci.
Korektura čeština odborný text, konzultace s odborníkem  Vyžádejte si kalkulaci

Poznámka

Přesné stanovení ceny bez toho, aniž bychom se měli možnost s textem, který má korekturou projít, není možné. Proto nám nejdříve text zašlete a dostanete od nás kalkulaci.

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Dukelských hrdinů 14, Praha 7

Důležité upozornění!

Expresní vyhotovení soudních překladů – i na počkání – bez příplatku!

Reklama:

Jazykové weby