Jana Ševčíková - Sdružení TAAL


Jana Ševčíková - Sdružení TAAL, Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Angličtina •  Čeština •  Nizozemština

Nejčastěji tlumočené situace

 • Jednání na úřadech •  Konference •  Obchodní jednání •  Prezentace firem •  Soudní řízení •  Svatby •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Bankovnictví • Cestovní ruch • Diplomacie • Politologie • Ekologie a životní prostředí • Architektura • Divadlo • Informační systémy

Tlumočnické služby

Tlumočím ráda a dobře. O tom hovoří reference klientů, které přikládám.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Při konsekutivním tlumočení se tlumočí po úsecích mluveného slova. Délka sekvencí závisí na stylu vyjadřování osoby, jejíž mluvený projev je tlumočen.
Pro plynulost je dobré, aby si klient uvědomil, že vedle sebe tlumočníka má a bral tak ohled nejen na to, že jeho vyjádření bude tlumočeno, ale také na svého partnera v rozhovoru, který nemá dlouho čekat na to,co mu klient říká.
Podaří-li se dobrá souhra klienta a tlumočníka a také druhého partnera v rozhovoru, jehož projevy jsou také tlumočeny, může komunikace probíhat hladce a – jak uvedl v jedné z referencí můj klient – „jako by tam tlumočník ani nebyl“.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Při simultánní tlumočení hovoří tlumočený řečník a tlumočník prakticky souběžně.Povět­šinou se tato forma tlumočení používá při konferencích za pomoci tlumočnické techniky (sluchátek, ozvučení, mikrofonů atd.) a tlumočník sedí v kabině. Simultánně však lze také tlumočit tzv. „do ouška“,kdy tlumočník sedí vedle nebo za klientem a průběžně tlumočí to, co je mluveno.
Pro konferenční tlumočení je dobré seznámit se předem s tématikou, vyžádat si od klientů podklady, připravené proslovy a prezentace.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je povětšinou objednáváno přímo soudy, orgány činnými v trestních řízeních apod. Výkon takového tlumočení je řízen Zákonem o soudních znalcích a tlumočnících.
Soudního tlumočníka můžete potřebovat také při jednání u notáře, s orgány státní správy apod. Pro tyto případy si objednává soudního tlumočníka přímo klient – povětšinou fyzická osoba.

Doprovodné (informativní) tlumočení

Při doprovodném tlumočení je vám tlumočník stále při ruce a průběžně vás informuje o tom, co se říká a co se děje. Povětšinou je doprovodné tlumočení používáno např. při pracovních cestách nebo u projektů,kde by mohlo být potřeba vyjasnit přesně některé věci, ale partneři v rozhovoru se v zásadě dorozumějí.

Dabing

Namluvila jsem do nizozemštiny již několik filmů – videí zaměřených na prezentaci České republiky nebo jednotlivých krajů z hlediska cestovního ruchu.

A navíc…

Pro kvalitu vaší komunikace je kvalitní tlumočník naprosto nezbytnou složkou. Víte, že pro strategická jednání moudří klienti volí raději tlumočníka tak, aby obě strany mohly hovořit ve svém vlastním rodném jazyce, i když se třeba anglicky dorozumějí? Víte proč? Například proto že:

 • jednání nabývá na objektivitě
 • získají čas na přemýšlení a pozorování
 • přesněji a jednoznačně formulují
 • předcházejí emotivním situacím

A když se zamyslíte, určitě najdete další výhody tlumočeného jednání.

Související služby

 • Tlumočení s výjezdem  –

  Jezdím tlumočit nejen po naší republice, ale také do Nizozemska a Belgie. Doprovázela jsem již celou řadu klientů na pracovních cestách a na jednáních.

 • Konferenční servis a služby  –

  Já sama konferenční techniku nevlastním. V případě potřeby vím, kam se obrátit a které firmy jsou v oboru konferenční techniky skutečně spolehlivé.

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  Expresní zajištění tlumočníka je možné. Zavolejte mi na číslo 603716686 a já pro vás udělám vše, co bude v mých silách.

 • Tlumočení po telefonu  –

  Tlumočení po telefonu je možné. Pro tuto formu tlumočení se využívá především SKYPE.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
Tlumočení doprovodné Cena se odvíjí od požadavku na disponibilitu, odbornost a místo konání.  Vyžádejte si kalkulaci.
Tlumočení konsekutivní Cena se odvíjí od požadavku na disponibilitu, odbornost a místo konání.  Vyžádejte si kalkulaci.
Tlumočení simultánní Cena se odvíjí od požadavku na disponibilitu, odbornost a místo konání.  Vyžádejte si kalkulaci.

Poznámka

Cenu tlumočení vám sdělím na vyžádání. Tato závisí na odbornosti, rozsahu, případné dopravě na místo tlumočení a na formě spolupráce.

Tlumočím pro všechny klienty bez výjimky, to znamená jak pro překladatelské a tlumočnické agentury, tak pro firmy, advokátní kanceláře, notáře, orgány státní správy, soudy, tak i pro soukromé osoby.

U dlouhodobých zákazníků (např. agentur, advokátních kanceláří) jsou sjednávány ceny odpovídající stálému přísunu práce.

Kalkulaci ceny vám zašlu předem.

U orgánů státní správy a soudů je tarif stanoven Zákonem o znalcích a tlumočnících.

Nejsem plátcem DPH.

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Dukelských hrdinů 14, Praha 7

Důležité upozornění!

Expresní vyhotovení soudních překladů – i na počkání – bez příplatku!

Reklama:

Jazykové weby